TRANG DÒNG
Tỉnh Dòng Hoa Kỳ
Đời Sống Thánh Hiến
Ơn Gọi Đaminh
Sứ Mệnh Tông Đồ
Tu Viện
Di Sản Daminh
CHIA SẺ
Sinh Hoạt Tỉnh Dòng
Hình Ảnh
Cảm Nghiệm
Mở Rông Vòng Tay
Thánh...
TRUYỀN THANH
Kinh Mân Côi (mp3)
Băng Nhạc
 

Sinh Hoạt Tỉnh Dòng:

Hát hay và hay hát

Hát hay không bằng hay hát. Hay hát mà không được luyện thanh thì quả thật đau khổ cho người nghe. Vì lý do này các sơ trong ban thánh ca của Tỉnh Dòng đã mời Cha Giáo Sư nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thảo dòng Phanxicô đến giúp chị em một lớp thanh nhạc, tập luyện

giọng hát của mình. Khóa học rất hữu ích. Chị em đã thâu thập được nhiều kiến thức căn bản và hữu dụng trong kỹ thuật ca hát. Kết quả thấy thật rõ ràng, chỉ mới mấy ngày mà giọng nguyện kinh hằng ngày không còn ề à ê a như trước. Ai cũng để ý lấy hơi và mở miệng phát âm cho đúng. Lời nguyện kinh bắt đầu thánh thót, vang to và dòn săn hơn làm cho mọi người cảm thấy cầu nguyện sốt sắng hơn. Mỗi ngày vào lớp Cha đều khảo bài, cho nên các sơ phải ráo riết làm bài tập và dành nhiều giờ luyện giọng. Cuối khóa học lại có bài thi. Có một số sơ hồi hộp lắm, vì "được" sô-lô lần đầu tiên trong đời trước công chúng. Thí sinh "nổi tiếng" nhất là một sơ với giọng "lão" luyện, đã 65 năm trường. Sơ hiên ngang lên sân khấu, sô-lô một lúc hai bài. Tinh thần học hỏi của sơ thật đáng khâm phục, khâm phục.Email: Webmaster
Vietnamese Dominican Sisters
5250 Gasmer Dr.
Houston, TX 77035
713-723-8250, Fax 713-723-8229